All Posts By

Anja van den Dool

Bezoek Leerlingen Oranje Nassauschool

By | Geen categorie | No Comments

Het faciliteren van ontmoetingen tussen jong en oud is belangrijk om zo begrip en waardering tussen generaties te bevorderen. Door veranderingen in de samenleving, waarbij steeds het minder vaak voorkomt dat verschillende generaties in één familiehuis wonen en ouderen in verzorgingstehuizen en verpleeghuizen alleen met generatiegenoten wonen, zijn er minder contacten tussen verschillende generaties, zo blijkt uit onderzoek van het SCP. Om dit tegen te gaan kwam de Oranje Nassauschool in Bilthoven op een goed idee. Zij brachten op 28 september jl. met 15 leerlingen een bezoek aan de bewoners van d’Amandelboom. Samen met hen hebben ze cup cakes versierd. Medewerkers kregen een presentje aangeboden.  Een mooi initiatief wat voor herhaling vatbaar is!

Opening muurkas d’Amandelboom

By | Accolade Zorg, Regio De Bilt | No Comments

Op de landelijke burendag van 23 september jl. is de kweekkas van d’Amandelboom officieël  geopend. Familie, vrijwilligers, bewoners en buren waren hier getuige van. De kas is tot stand gekomen door giften van vrienden, familie en de Stichting Vrienden van d’Amandelboom en De Wijngaard. De ernaast gelegen moestuin is aangelegd door familie en vrijwilligers.

In de tuin en op het plein zaten 175 mensen te genieten van de zon en elkaars gezelschap. Er waren echter ook mensen aan het werk. In het kader van de burendag werd het kippenhok verplaatst en de kippenren vernieuwd. De buren en hun kinderen waren uitgenodigd om de tuin te ontdekken en te komen helpen.  De oude palen van de afrastering werden weggehaald, dit was een hele klus. Onder de plataan was een gezellige kinderhoek ingericht. De kinderen konden hier o.a. vogelhuisjes verven.

De opening van de kas werd verricht door Dineke Hordijk en Henri Groen, zij knipten een cadeaulint door. De kas is een mooi geschenk voor de bewoners van de afdelingen Ceder en Olijf. Als dagbesteding wordt er gewerkt in de binnen tuin, moestuin en kas. Er worden groenten verbouwd die verkocht worden. Ook de kippen, vogels en konijnen worden verzorgd. Het is een levendig geheel, veel ouderen van het woonzorgcentrum en de aanleunwoningen genieten hiervan. Zij komen groenten kopen, de sla en tomaten zijn vaak al snel uitverkocht. Ook de buurtkinderen komen regelmatig even kijken naar de dieren.

 

Revitalisatie locatie d’Amandelboom

By | Accolade Zorg, Regio De Bilt | No Comments

Op 5 september jl. is er een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Accolade Zorg (Anne Bosman, bestuurder) en HEVO B.V. (Ron van Bloois, senior adviseur). Het doel daarvan is om locatie d’Amandelboom in Bilthoven stapgsgewijs te vernieuwen, waarbij de opdracht begint met een opname van het bestaande vastgoed, marktonderzoek, conceptontwikkeling, businesscase en de financieringsvraag. Het realiseren van een haalbaar “masterplan” zal gefaseerd plaatsvinden, waarbij er weloverwogen keuzes worden gemaakt tussen minimale instandhouding, eventuele upgrading en sloop-nieuwbouw van delen van het gebied.

d’Amandelboom geniet van klokkenspel en beiaard

By | Accolade Zorg, Regio De Bilt | No Comments

Vrijdag 25 augustus jl. konden alle bewoners, medewerkers en bezoekers van d’Amandelboom genieten van prachtige muziek. Dit keer geen koormuziek, maar klokgelui van een beiaard en klokkenspel. Niet binnen in de zaal, maar buiten op het mooie terrein van d’Amandelboom, op een zonovergoten middag. Het Franse gezelschap “Les Carillonneurs” bracht Middeleeuwse liederen ten gehore en was ook zo gekleed, terwijl beiaardier Boudewijn Zwart vaderlandse liederen, gezangen en psalmen speelde, waarbij iedereen uit volle borst meezong. Dit alles ter gelegenheid van de 60e verjaardag van één van onze bewoners die in het verleden stadsbeiaardier is geweest. Het was een zeer geslaagde middag waar jong en oud zichtbaar van genoot.

Samen voor Zeist organiseert maatschappelijke activiteit in De Wijngaard

By | Accolade Zorg, Regio De Bilt | No Comments

Samen voor Zeist stimuleert samenwerking en sociale binding tussen bedrijf en samenleving en wil daarmee de sociale cohesie vergroten. Onlangs hebben zij een contact gelegd met werknemers van GSK, een internationaal farmaceutisch bedrijf dat medicijnen, vaccins en gezondheids-producten ontwikkelt en op de markt brengt.

Op 20 juni jl. hebben 170 werknemers van GSK zich ingezet voor dertien projecten bij zorginstellingen in Nederland. Aanleiding hiervoor was Orange Day: een internationaal initiatief van GSK waarbij werknemers een dag mogen besteden om anderen te helpen en iets terug te doen voor de samenleving.

Vanwege de speciale band met de regio Zeist – waar het hoofdkantoor van GSK is gevestigd – werd een groot aantal projecten in Zeist en omgeving opgepakt, waaronder De Wijngaard! Er werd een binnentuin op de geurkruiden gerealiseerd en de bewoners werden blij gemaakt met een wandeling. We zijn de werknemers van GSK zeer erkentelijk voor hun hulp op één van de warmste dagen in juni!

 

Opening Dagcentrum De Wijngaard

By | Accolade Zorg, Regio De Bilt, Regio Zeist | No Comments

IMG_6525Voor ouderen is het niet altijd makkelijk de dag zelf in te vullen. Daarom opent Accolade een Dagcentrum in De Wijngaard, regio Zeist. We noemen dit De Tuinkamer, want het Dagcentrum grenst aan een prachtige binnentuin. De Tuinkamer is een plek vol ontmoeting en activering, met professionele begeleiding. Het is er ontspannen en gezellig. Komt u ook de sfeer proeven tijdens de feestelijke opening? U bent hartelijk welkom op 31 augustus om 16.00 uur in De Wijngaard.

Tot ziens in de Tuinkamer!