Category

Accolade Zorg

Samenwerken aan sociale veiligheid en bereikbaarheid in Bosch en Duin.

By | Accolade Zorg, Regio Zeist | No Comments

Organisaties en gemeentes gaan samen op zoek naar mogelijkheden.

Op maandag 21 november 2017 vond er een bijzondere bijeenkomst plaats in De Wijngaard, het verpleeghuis van Accolade Zorg. Annette van Biezen (regiomanager Accolade Zorg) nam het initiatief om 7 zorgorganisatie, 2 busvervoerders, de Gemeente Zeist, het sociaal team en de bewonersbelangenorganisatie van Bosch en Duin uit te nodigen om na te denken over bereikbaarheid en veiligheid. “Ik ben blij verrast dat iedereen het belang van dit onderwerp ziet en dat ze op mijn uitnodiging in gingen. Mijn insteek is om met elkaar creatief na te denken over de mogelijkheden voor Bosch en Duin. Hoe is en wordt Bosch en Duin een plek die aantrekkelijk is om te wonen, om te leren, te werken, om vrijwilligerswerk te doen, om zorg te krijgen en zorg te geven. We hebben een prachtig bosrijk gebied dat helaas soms ook erg donker is en als onveilig wordt ervaren. Daarnaast zijn we niet altijd goed te bereiken. Hoe zorgen we dat mensen zich hier veilig voelen. Hoe kunnen we de bereikbaarheid vergroten. Kortom we hebben genoeg onderwerpen waarin we met elkaar op zoek gaan naar de mogelijkheden.

 

Tijdens de bijeenkomst zijn er veel mogelijkheden en oplossingen genoemd. Met elkaar gaan we voor een veilig en bereikbaar Bosch en duin. Bij dit eerste overleg waren Zideris, Amerpoort, Eleos, Zorggroep de Laren, Raz, Martha Flora, Gemeente Zeist, busvervoerders, vereniging Bosch

 

Arendshorst is begonnen met het werken van zelfsturende teams.

By | Accolade Zorg, Regio Assen | No Comments

Best spannend allemaal!…. want wat wordt er precies verwacht, waar gaan we tegenaan lopen en wat wordt de taakverdeling… in de afgelopen periode is er al veel gebeurd aan voorbereiding en hebben de nieuwe teams elkaar alvast wat beter kunnen leren kennen.
Voor de bewoners zullen er ook wat nieuwe gezichten verschijnen. En sommige mantelzorgers krijgen dus ook een nieuwe contactverzorgende als aanspreekpunt! De kop is er af! Vanmorgen zat de sfeer op de Heugte en de Beemd er al goed in! We gaan ervoor!….

Mantelzorgers bedankt!

By | Accolade Zorg, Regio Zeist | No Comments

Afgelopen vrijdag stonden de mantelzorgers in zonnetje. Mantelzorgers vervullen een belangrijke rol en daar zijn wij dankbaar voor. Tijdens de feestelijke middag werd het nieuwe boek van Bertha Kruizinga, met als titel, Graag Gedaan gepresenteerd en uitgedeeld.

Bij deze een klein stukje uit het boek:

Haar glimlach is lief.
Na bijbellezing en gebed bedank ik mevrouw Brouwer voor het gesprek. ‘Graag gedaan’, knikt ze vriendelijk.

Ik doe kort verslag van mijn bezoek in het ECD, ‘Goed gesprek gehad met mevrouw,’ Even overweeg ik om eraan toe te voegen: ‘Zelf ook zielzorg ontvangen.’ Ik besluit het bij de eerste zin te laten.

Wil je meer lezen? Je kunt het boek kopen bij de receptie van de Wijngaard

Bestellen kan ook en wel door het bedrag van € 12.50 over te maken op IBAN NL72 BNGH 0285 1470 48 tnv Accolade Zorg.

Onder vermelding van Graag gedaan, en de adresgegevens van de besteller.

 

 .   

 

Reünie Accolade Arendshorst

By | Accolade Zorg, Regio Assen | No Comments

Dit jaar vieren we de 50e verjaardag van onze locatie Arendshorst in Assen. Bij een feestje hoort ook een reünie voor alle medewerkers, oud-medewerkes, vrijwilligers en oud-vrijwilligers.
Om dit te organiseren komt er een reüniecommissie en hiervoor zoeken we enthousiaste medewerkers en oud-medewerkers die hier graag bij willen helpen.
Dus vind je het leuk om deze reünie in april van 2018 te organiseren? Stuur ons dan even een berichtje vóór 15 oktober a.s.

Ketensamenwerking Eemland: zorg op maat voor kwetsbare ouderen

By | Accolade Zorg, Regio Amersfoort | No Comments

Ouderen blijven langer thuis wonen sinds de veranderingen in de ouderenzorg. Daarbij ontstaat soms behoefte om tijdelijk opgenomen te worden in een zorginstelling voor ouderenzorg. Die mogelijkheid bestaat. Maar als die onvoldoende snel geregeld kan worden, komen ouderen al gauw terecht op de Spoedeisende Hulp of in het ziekenhuis.

Accolade heeft met een aantal andere organisaties voor ouderenzorg, Huisartsen Eemland BV, het Meander Medisch Centrum en het Zilveren Kruis de handen ineengeslagen om dit probleem voor de regio Eemland op te lossen. Op 28 september 2017 ondertekenden de partijen het regioplan kortdurend verblijf. Eenduidig beleid, praktische afspraken en passende voorzieningen gaan ervoor zorgen dat kwetsbare ouderen de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek krijgen.

Sterke en sluitende keten
Met deze samenwerking zijn de Huisartsen Eemland BV, het Meander Medisch Centrum, het Zilveren Kruis en de organisaties voor ouderenzorg in de regio Eemland gezamenlijk verantwoordelijk voor de zorg. Onnodige ziekenhuisopnames – opnames uit nood en niet om medische redenen – worden voorkomen doordat er goede afspraken zijn gemaakt.

Verwijshulp.nl
Huisartsen kunnen via www.verwijshulp.nl  snel een geschikte plek vinden voor kortdurende opname. De site biedt een actueel overzicht van de beschikbare plekken bij revalidatielocaties, verzorgings- en verpleeghuizen. Kortdurend verblijf is bedoeld voor mensen die tijdelijk niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven maar waarvoor geen opname in het ziekenhuis nodig is of voor wie zorg thuis voor een korte periode ontoereikend is. Kortdurend verblijf kan ook geregeld worden om mantelzorgers te ontlasten. De afspraken die de partijen in de regio Eemland hebben gemaakt, hebben betrekking op alle vormen van kortdurend verblijf: Respijtzorg (Wmo), Eerstelijnsverblijf (Zvw), Geriatrische revalidatiezorg (Zvw), Crisisopname (Wlz), Logeeropvang (Wlz) en Particulier Kortdurend verblijf (Hotelzorg).