All Posts By

Anja van den Dool

Dementiemonitor Mantelzorg

By | Accolade Zorg, Regio Amersfoort, Regio Assen, Regio De Bilt, Regio Zeist | No Comments

Iedere twee jaar voert Alzheimer Nederland samen met het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) een groot onderzoek uit onder mantelzorgers. Met de resultaten van dit onderzoek vragen ze aandacht voor de problematiek en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook helpen de resultaten hen om advies te geven over de verbetering van regionale dementiezorg. Net als in 2016 delen zij de uitkomsten van de Dementiemonitor Mantelzorg met het ministerie van VWS, zorgaanbieders en – verzekeraars en gemeenten. Ook Tweede Kamerleden maken er gebruik van. Zo beïnvloeden ze beslissingen met als doel om de zorg te verbeteren.

In het voorjaar van 2016 hebben meer dan 3.400 mantelzorgers meegedaan aan de Dementiemonitor Mantelzorg. Ook dit jaar wordt er weer onderzoek gedaan.
Heeft uw naaste dementie? Doe dan mee met het onderzoek!

De inzichten die de Dementiemonitor oplevert zijn niet alleen nuttig voor het behartigen van de belangen van mantelzorgers op landelijk niveau, maar ook op lokaal niveau. Bij een respons van minimaal 30 ingevulde vragenlijsten per regio wordt een rapport gemaakt waarin de uitkomsten van de regio worden vergeleken met de landelijke uitkomsten. Dit rapport geeft handvatten om in gesprek te gaan/te blijven met zorgaanbieders en gemeente(n) om de ketens nog beter in te richten. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk mantelzorgers de vragenlijst invullen. Dankzij de hoge respons (3000 mantelzorgers vulden de vragenlijst in) lukte het de vorige keer om 50 regio’s te voorzien van een rapportage met lokale cijfers.

Voor meer informatie: Flyer Dementiemonitor 2018

Vrijwilligers gevraagd voor wandelfeest De Wijngaard

By | Accolade Zorg, Regio Zeist | No Comments

Samen met bewoners, familie, verwanten en vrijwilligers willen we weer een geweldig evenement ervaren. Een middag met een grote groep wandelen in de omgeving van Bosch en Duin. Start introductie 14.30

Komt u ook helpen om het wandelfeest tot een succes te maken? Geef u dan op als vrijwilliger!

U kunt u opgeven via het opgaveformulier, verkrijgbaar bij de receptie. U mag het opgaveformulier inleveren in postvak ‘Inloop’ bij de receptie. Ook kunt u zich aanmelden via email: inloop@accoladezorg.nl o.v.v. naam, emailadres, en mobiel telefoonnummer.

flyer werven vrijwilligers 2018

Open dag d’Amandelboom

By | Accolade Zorg, Regio De Bilt | No Comments

In de week van Zorg en Welzijn, op zaterdag 17 maart 2018, wordt er in d’Amandelboom van 10:00-14:00 uur een gezellige voorjaarsmarkt georganiseerd met allerlei leuke kraampjes!

Tijdens de markt worden er in het woonzorgcentrum rondleidingen gegeven*, kinderen kunnen worden geschminkt en er worden creatieve workshops gegeven. Ook de bewoners van de Ceder en Olijf zullen hier hun bijdrage aan geven door middel van een kunst tentoonstelling/verkoop van eigen werk.

De opbrengst van de markt, de verkoop van koffie en lekkers is bestemd voor het opknappen van de beleeftuin. Het nationaal ouderenfonds wil het gespaarde bedrag verdubbelen tot een maximum van € 2000. We gaan ons best doen dit maximale bedrag te halen. Doet u mee?

Iedereen is hartelijk welkom!

*de rondleidingen zijn niet voor de aanleunwoningen i.v.m. een zeer lange wachtlijst

 

 

 

Bezoek Leerlingen Oranje Nassauschool

By | Geen categorie | No Comments

Het faciliteren van ontmoetingen tussen jong en oud is belangrijk om zo begrip en waardering tussen generaties te bevorderen. Door veranderingen in de samenleving, waarbij steeds het minder vaak voorkomt dat verschillende generaties in één familiehuis wonen en ouderen in verzorgingstehuizen en verpleeghuizen alleen met generatiegenoten wonen, zijn er minder contacten tussen verschillende generaties, zo blijkt uit onderzoek van het SCP. Om dit tegen te gaan kwam de Oranje Nassauschool in Bilthoven op een goed idee. Zij brachten op 28 september jl. met 15 leerlingen een bezoek aan de bewoners van d’Amandelboom. Samen met hen hebben ze cup cakes versierd. Medewerkers kregen een presentje aangeboden.  Een mooi initiatief wat voor herhaling vatbaar is!

Opening muurkas d’Amandelboom

By | Accolade Zorg, Regio De Bilt | No Comments

Op de landelijke burendag van 23 september jl. is de kweekkas van d’Amandelboom officieël  geopend. Familie, vrijwilligers, bewoners en buren waren hier getuige van. De kas is tot stand gekomen door giften van vrienden, familie en de Stichting Vrienden van d’Amandelboom en De Wijngaard. De ernaast gelegen moestuin is aangelegd door familie en vrijwilligers.

In de tuin en op het plein zaten 175 mensen te genieten van de zon en elkaars gezelschap. Er waren echter ook mensen aan het werk. In het kader van de burendag werd het kippenhok verplaatst en de kippenren vernieuwd. De buren en hun kinderen waren uitgenodigd om de tuin te ontdekken en te komen helpen.  De oude palen van de afrastering werden weggehaald, dit was een hele klus. Onder de plataan was een gezellige kinderhoek ingericht. De kinderen konden hier o.a. vogelhuisjes verven.

De opening van de kas werd verricht door Dineke Hordijk en Henri Groen, zij knipten een cadeaulint door. De kas is een mooi geschenk voor de bewoners van de afdelingen Ceder en Olijf. Als dagbesteding wordt er gewerkt in de binnen tuin, moestuin en kas. Er worden groenten verbouwd die verkocht worden. Ook de kippen, vogels en konijnen worden verzorgd. Het is een levendig geheel, veel ouderen van het woonzorgcentrum en de aanleunwoningen genieten hiervan. Zij komen groenten kopen, de sla en tomaten zijn vaak al snel uitverkocht. Ook de buurtkinderen komen regelmatig even kijken naar de dieren.

 

Revitalisatie locatie d’Amandelboom

By | Accolade Zorg, Regio De Bilt | No Comments

Op 5 september jl. is er een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Accolade Zorg (Anne Bosman, bestuurder) en HEVO B.V. (Ron van Bloois, senior adviseur). Het doel daarvan is om locatie d’Amandelboom in Bilthoven stapgsgewijs te vernieuwen, waarbij de opdracht begint met een opname van het bestaande vastgoed, marktonderzoek, conceptontwikkeling, businesscase en de financieringsvraag. Het realiseren van een haalbaar “masterplan” zal gefaseerd plaatsvinden, waarbij er weloverwogen keuzes worden gemaakt tussen minimale instandhouding, eventuele upgrading en sloop-nieuwbouw van delen van het gebied.

d’Amandelboom geniet van klokkenspel en beiaard

By | Accolade Zorg, Regio De Bilt | No Comments

Vrijdag 25 augustus jl. konden alle bewoners, medewerkers en bezoekers van d’Amandelboom genieten van prachtige muziek. Dit keer geen koormuziek, maar klokgelui van een beiaard en klokkenspel. Niet binnen in de zaal, maar buiten op het mooie terrein van d’Amandelboom, op een zonovergoten middag. Het Franse gezelschap “Les Carillonneurs” bracht Middeleeuwse liederen ten gehore en was ook zo gekleed, terwijl beiaardier Boudewijn Zwart vaderlandse liederen, gezangen en psalmen speelde, waarbij iedereen uit volle borst meezong. Dit alles ter gelegenheid van de 60e verjaardag van één van onze bewoners die in het verleden stadsbeiaardier is geweest. Het was een zeer geslaagde middag waar jong en oud zichtbaar van genoot.

Samen voor Zeist organiseert maatschappelijke activiteit in De Wijngaard

By | Accolade Zorg, Regio De Bilt | No Comments

Samen voor Zeist stimuleert samenwerking en sociale binding tussen bedrijf en samenleving en wil daarmee de sociale cohesie vergroten. Onlangs hebben zij een contact gelegd met werknemers van GSK, een internationaal farmaceutisch bedrijf dat medicijnen, vaccins en gezondheids-producten ontwikkelt en op de markt brengt.

Op 20 juni jl. hebben 170 werknemers van GSK zich ingezet voor dertien projecten bij zorginstellingen in Nederland. Aanleiding hiervoor was Orange Day: een internationaal initiatief van GSK waarbij werknemers een dag mogen besteden om anderen te helpen en iets terug te doen voor de samenleving.

Vanwege de speciale band met de regio Zeist – waar het hoofdkantoor van GSK is gevestigd – werd een groot aantal projecten in Zeist en omgeving opgepakt, waaronder De Wijngaard! Er werd een binnentuin op de geurkruiden gerealiseerd en de bewoners werden blij gemaakt met een wandeling. We zijn de werknemers van GSK zeer erkentelijk voor hun hulp op één van de warmste dagen in juni!