All Posts By

Anja van den Dool

Bijeenkomst Bewindvoering en mentorschap

By | Accolade Zorg, Regio Zeist | No Comments

Op 23 mei wordt er in samenwerking met de huisartsen uit Den Dolder, een voorlichtingsbijeenkomst in De Wijngaard gehouden over “Bewindvoering en Mentorschap”. In de praktijk merken we dat er regelmatig vragen of dillema’s zijn over dit onderwerp. In sommige gevallen is dat te voorkomen door e.e.a. goed te regelen. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kom dan naar deze bijeenkomst!

Danielle Klikken; juridisch adviseur in de zorg bij Nomika en Henny Lugten, specialist ouderengeneeskunde van Accolade Zorg zullen u proberen wat meer eigen te maken met dit onderwerp, zodat u na deze bijeenkomst weet:
-wat de verschillende vormen zijn van vertegenwoordigerschap;
-hoe u de maatregelen kunt aanvragen;
-wat de dillema’s zijn in de praktijk;
-wat het verschil is tussen wilsbekwaam en wilsonbekwaam.

We beginnen de bijeenkomst om 17.30 uur met een kopje soep en een broodje, waarna het officiële gedeelte zal starten om 18.00 uur.  Voor aanmelden: zie bijgaande Flyer bijeenkomst bewindvoering en mentorschap

Wandelfeest De Wijngaard!

By | Accolade Zorg, Regio Zeist | No Comments

Op 29 mei a.s. organiseren we weer een wandelfeest in het prachtige Bosch en Duin. Helpt u mee om onze bewoners een geweldige middag te bezorgen? Geef u op als wandelpartner door te mailen naar: inloop@accoladezorg.nl. Bij de receptie van De Wijngaard is ook een inschrijfformulier verkrijgbaar.


Hartelijk welkom!

Vanaf 1 oktober: met de bus naar De Wijngaard! Gaat u ook mee?

By | Accolade Zorg, Regio De Bilt, Regio Zeist | No Comments

U heeft er al iets van kunnen lezen op onze website, we hebben samen met andere zorgorganisaties uit Bosch en Duin een Intentieverklaring getekend voor de pilot “maatwerkvervoer Bosch en Duin”. Inmiddels staan alle lichten op groen waardoor we niet langer spreken van Bos(ch) en Duin maar ook van Bus en Duin!
Een zeer unieke ontwikkeling in Bosch en Duin!

Op 1 oktober is het zover..de eerste busrit gaat ‘s morgens vroeg van start langs de zorginstellingen in Bosch en Duin. Bij elke zorginstelling is een halte geplaatst. De Pendelbus gaat ook richting het station in Den Dolder. Voor bezoekers en medewerkers van De Wijngaard is het een aantrekkelijk concept want nu is het 1,5 kilometer lopen naar de dichtstbijzijnde bushalte. Met het oog op de komende donkere wintermaanden is dit ook geen overbodige luxe.

We zijn heel blij dat de gemeente dit initiatief (financieel) ondersteund. Daarom hopen we natuurlijk ook dat er veel gebruik van wordt gemaakt. Niet alleen door medewerkers maar ook door bezoekers, vrijwilligers etc. Hoe meer mensen er gebruik van maken, hoe groter de kans is dat het niet alleen bij een pilot blijft…

Bent u al enthousiast? Wij wel! Misschien tot ziens in de Pendelbus Zorg Bosch en Duin! Voor meer informatie: Pendelbus Zorg Bosch en Duin

Save the date: Maak-en Smaakmarkt in De Wijngaard

By | Accolade Zorg, Regio Zeist | No Comments

Ook dit jaar willen we weer een actieve markt organiseren!Was het de vorige keer een hobby-en vintagemarkt, dit jaar is het thema “Maak-en Smaakmarkt”.
Heeft u een hobby die u wilt komen demonstreren? Of maakt u de lekkerste appeltaart, brouwt u het lekkerste bier? Wilt u ons helpen er een fantastische dag van te maken? Wij horen graag van u! U kunt mailen naar Sanne Westendorp: swestendorp@acccoladezorg.nl

Op de maak-en smaakmarkt kunt u proeven van de verschillende lekkernijen, worden er hobby’s gedemonstreerd en uiteraard kunnen er artikelen gekocht worden. Er is een grote verscheidenheid aan producten te koop. Dit alles staat helemaal in het teken van het thema “maak en smaak””. Er is zelfs een kunstenares die ter plekke uw portret met houtskool maakt! Kortom, er is veel te halen en te zien. Wees welkom op 6 oktober tussen 10.00 uur en 16.00 uur in De Wijngaard. De opbrengst van deze markt komt ten goede voor de Stichting Zonnebloem! Daar hebben onze bewoners zelf voor gekozen!

We hopen u graag te ontmoeten op de Maak-en Smaakmarkt!

 

 

 

 

 

Intentieverklaring maatwerkvervoer Bosch en Duin ondertekend

By | Accolade Zorg, Regio Zeist | No Comments

 

 

U heeft er wellicht al wat van meegekregen via de media: er komt busvervoer in Bosch en Duin; goed nieuws waar we blij mee zijn en lang naar uit hebben gezien!

Toen Annette van Biezen een jaar geleden als regiomanager Zeist startte bij Accolade Zorg, werd zij al snel geconfronteerd met de gevoelens van onveiligheid die het bosrijke gebied van Bosch en Duin met zich mee kan brengen. De vermissing en zoektocht naar Anne Faber (september 2017) o.a. op het terrein van De Wijngaard hebben het beroep op maatregelen nog versterkt. De slechte bereikbaarheid van het woon- en werkterrein, is hierbij een constante factor. Daarvoor zijn we o.a. ook wat gaan doen aan de verlichting in Bosch en Duin en gestart met het opzetten van weerbaarheidstrainingen.

Annette is in contact getreden met de politie, wijkmanager en de verkeersdeskundige van de Gemeente Zeist om dit issue aanhangig te maken en gezamenlijk te zoeken naar een oplossing. Als gevolg daarvan is er een enquête uitgezet onder alle medewerkers van De Wijngaard en is er contact gezocht met de vereniging Bosch en Duin en andere zorginstellingen om te zien of het probleem breder speelde. Er bleek veel herkenning te zijn waardoor er in gezamenlijkheid is gezocht naar een oplossing. Het resultaat daarvan is dat er op 3 september jl. een intentieverklaring is ondertekend voor maatwerkvervoer in Bosch en Duin.De deelnemende zorgorganisaties die samen met ons hier aan meewerken zijn: Eleos, Zorggroep De Laren (Villa Hoefstaete), ECR Sparrenheuvel en Martha Flora. De Gemeente zorgt voor de bus en de chauffeur.

Bedoeling is dat de pilot op 1 oktober a.s. gaat draaien. Het gaat om een proef van ongeveer een half jaar, precies in de donkere wintermaanden. Het gaat om een kleine personenbus van 9 personen wat niet onder het openbaar vervoer valt. Bedoeling is dat er zes ritten per dag komen, aangepast aan de diensttijden van de zorginstellingen. De dienst verbindt de bushalte aan de Prins Alexanderweg in Huis ter Heide met het NS-station in Den Dolder. Elke aangesloten zorginstelling krijgt een eigen halte. Daarmee kunnen medewerkers, bezoekers en vrijwilligers vanaf oktober a.s. in de vroege ochtend en de late avond veilig met de bus naar De Wijngaard komen. We hebben het er al jaren over en nu gaat het eindelijk gebeuren! We hopen dat er veel gebruik zal worden gemaakt van deze voorziening!

Dementiemonitor Mantelzorg

By | Accolade Zorg, Regio Amersfoort, Regio Assen, Regio De Bilt, Regio Zeist | No Comments

Iedere twee jaar voert Alzheimer Nederland samen met het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) een groot onderzoek uit onder mantelzorgers. Met de resultaten van dit onderzoek vragen ze aandacht voor de problematiek en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook helpen de resultaten hen om advies te geven over de verbetering van regionale dementiezorg. Net als in 2016 delen zij de uitkomsten van de Dementiemonitor Mantelzorg met het ministerie van VWS, zorgaanbieders en – verzekeraars en gemeenten. Ook Tweede Kamerleden maken er gebruik van. Zo beïnvloeden ze beslissingen met als doel om de zorg te verbeteren.

In het voorjaar van 2016 hebben meer dan 3.400 mantelzorgers meegedaan aan de Dementiemonitor Mantelzorg. Ook dit jaar wordt er weer onderzoek gedaan.
Heeft uw naaste dementie? Doe dan mee met het onderzoek!

De inzichten die de Dementiemonitor oplevert zijn niet alleen nuttig voor het behartigen van de belangen van mantelzorgers op landelijk niveau, maar ook op lokaal niveau. Bij een respons van minimaal 30 ingevulde vragenlijsten per regio wordt een rapport gemaakt waarin de uitkomsten van de regio worden vergeleken met de landelijke uitkomsten. Dit rapport geeft handvatten om in gesprek te gaan/te blijven met zorgaanbieders en gemeente(n) om de ketens nog beter in te richten. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk mantelzorgers de vragenlijst invullen. Dankzij de hoge respons (3000 mantelzorgers vulden de vragenlijst in) lukte het de vorige keer om 50 regio’s te voorzien van een rapportage met lokale cijfers.

Voor meer informatie: Flyer Dementiemonitor 2018

Vrijwilligers gevraagd voor wandelfeest De Wijngaard

By | Accolade Zorg, Regio Zeist | No Comments

Samen met bewoners, familie, verwanten en vrijwilligers willen we weer een geweldig evenement ervaren. Een middag met een grote groep wandelen in de omgeving van Bosch en Duin. Start introductie 14.30

Komt u ook helpen om het wandelfeest tot een succes te maken? Geef u dan op als vrijwilliger!

U kunt u opgeven via het opgaveformulier, verkrijgbaar bij de receptie. U mag het opgaveformulier inleveren in postvak ‘Inloop’ bij de receptie. Ook kunt u zich aanmelden via email: inloop@accoladezorg.nl o.v.v. naam, emailadres, en mobiel telefoonnummer.

flyer werven vrijwilligers 2018

Open dag d’Amandelboom

By | Accolade Zorg, Regio De Bilt | No Comments

In de week van Zorg en Welzijn, op zaterdag 17 maart 2018, wordt er in d’Amandelboom van 10:00-14:00 uur een gezellige voorjaarsmarkt georganiseerd met allerlei leuke kraampjes!

Tijdens de markt worden er in het woonzorgcentrum rondleidingen gegeven*, kinderen kunnen worden geschminkt en er worden creatieve workshops gegeven. Ook de bewoners van de Ceder en Olijf zullen hier hun bijdrage aan geven door middel van een kunst tentoonstelling/verkoop van eigen werk.

De opbrengst van de markt, de verkoop van koffie en lekkers is bestemd voor het opknappen van de beleeftuin. Het nationaal ouderenfonds wil het gespaarde bedrag verdubbelen tot een maximum van € 2000. We gaan ons best doen dit maximale bedrag te halen. Doet u mee?

Iedereen is hartelijk welkom!

*de rondleidingen zijn niet voor de aanleunwoningen i.v.m. een zeer lange wachtlijst

 

 

 

Bezoek Leerlingen Oranje Nassauschool

By | Geen categorie | No Comments

Het faciliteren van ontmoetingen tussen jong en oud is belangrijk om zo begrip en waardering tussen generaties te bevorderen. Door veranderingen in de samenleving, waarbij steeds het minder vaak voorkomt dat verschillende generaties in één familiehuis wonen en ouderen in verzorgingstehuizen en verpleeghuizen alleen met generatiegenoten wonen, zijn er minder contacten tussen verschillende generaties, zo blijkt uit onderzoek van het SCP. Om dit tegen te gaan kwam de Oranje Nassauschool in Bilthoven op een goed idee. Zij brachten op 28 september jl. met 15 leerlingen een bezoek aan de bewoners van d’Amandelboom. Samen met hen hebben ze cup cakes versierd. Medewerkers kregen een presentje aangeboden.  Een mooi initiatief wat voor herhaling vatbaar is!

Opening muurkas d’Amandelboom

By | Accolade Zorg, Regio De Bilt | No Comments

Op de landelijke burendag van 23 september jl. is de kweekkas van d’Amandelboom officieël  geopend. Familie, vrijwilligers, bewoners en buren waren hier getuige van. De kas is tot stand gekomen door giften van vrienden, familie en de Stichting Vrienden van d’Amandelboom en De Wijngaard. De ernaast gelegen moestuin is aangelegd door familie en vrijwilligers.

In de tuin en op het plein zaten 175 mensen te genieten van de zon en elkaars gezelschap. Er waren echter ook mensen aan het werk. In het kader van de burendag werd het kippenhok verplaatst en de kippenren vernieuwd. De buren en hun kinderen waren uitgenodigd om de tuin te ontdekken en te komen helpen.  De oude palen van de afrastering werden weggehaald, dit was een hele klus. Onder de plataan was een gezellige kinderhoek ingericht. De kinderen konden hier o.a. vogelhuisjes verven.

De opening van de kas werd verricht door Dineke Hordijk en Henri Groen, zij knipten een cadeaulint door. De kas is een mooi geschenk voor de bewoners van de afdelingen Ceder en Olijf. Als dagbesteding wordt er gewerkt in de binnen tuin, moestuin en kas. Er worden groenten verbouwd die verkocht worden. Ook de kippen, vogels en konijnen worden verzorgd. Het is een levendig geheel, veel ouderen van het woonzorgcentrum en de aanleunwoningen genieten hiervan. Zij komen groenten kopen, de sla en tomaten zijn vaak al snel uitverkocht. Ook de buurtkinderen komen regelmatig even kijken naar de dieren.