Category

Regio Amersfoort

Dementiemonitor Mantelzorg

By | Accolade Zorg, Regio Amersfoort, Regio Assen, Regio De Bilt, Regio Zeist | No Comments

Iedere twee jaar voert Alzheimer Nederland samen met het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) een groot onderzoek uit onder mantelzorgers. Met de resultaten van dit onderzoek vragen ze aandacht voor de problematiek en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook helpen de resultaten hen om advies te geven over de verbetering van regionale dementiezorg. Net als in 2016 delen zij de uitkomsten van de Dementiemonitor Mantelzorg met het ministerie van VWS, zorgaanbieders en – verzekeraars en gemeenten. Ook Tweede Kamerleden maken er gebruik van. Zo beïnvloeden ze beslissingen met als doel om de zorg te verbeteren.

In het voorjaar van 2016 hebben meer dan 3.400 mantelzorgers meegedaan aan de Dementiemonitor Mantelzorg. Ook dit jaar wordt er weer onderzoek gedaan.
Heeft uw naaste dementie? Doe dan mee met het onderzoek!

De inzichten die de Dementiemonitor oplevert zijn niet alleen nuttig voor het behartigen van de belangen van mantelzorgers op landelijk niveau, maar ook op lokaal niveau. Bij een respons van minimaal 30 ingevulde vragenlijsten per regio wordt een rapport gemaakt waarin de uitkomsten van de regio worden vergeleken met de landelijke uitkomsten. Dit rapport geeft handvatten om in gesprek te gaan/te blijven met zorgaanbieders en gemeente(n) om de ketens nog beter in te richten. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk mantelzorgers de vragenlijst invullen. Dankzij de hoge respons (3000 mantelzorgers vulden de vragenlijst in) lukte het de vorige keer om 50 regio’s te voorzien van een rapportage met lokale cijfers.

Voor meer informatie: Flyer Dementiemonitor 2018

Hart van Vathorst winnaar beste zorgvastgoedproject

By | Accolade Zorg, Regio Amersfoort | No Comments

Op het Vastgoedcongres ‘Praktijkervaringen Zorgvastgoed’ is Hart van Vathorst dinsdag gekozen tot beste zorgvastgoedproject van de laatste jaren. Hart van Vathorst is gekozen uit vijftig genomineerde projecten en er is ruim tienduizend keer online gestemd op het project. Initiatiefnemer van het eerste uur Patrick van Beek (Carebeek) nam samen met Zenzo-directeur Michiel Wijnen de prijs in ontvangst. De combinatie van gebruikers en de sfeer/uitstraling van het gebouw hebben ertoe geleid dat Hart van Vathorst tot absolute winnaar is gekroond.”

In het pand zitten twee zorginstellingen (Accolade Zorg en Stichting Sprank), de Ontmoetingskerk (Gereformeerde Kerk Vathorst) en Kindercentrum Bzzzonder samen onder één dak. Niet alleen delen zij met elkaar een pand, ook werken zij samen waar mogelijk. Centraal in het pand zit een restaurant waar tevens dagbesteding plaatsvindt. Wijkbewoners kunnen elkaar hier ontmoeten voor koffie, thee of een lunch.

Wat Hart van Vathorst uniek maakt volgens de Alliantie, is de manier waarop de inclusieve samenleving vorm krijgt. ,,Gezonde mensen, zieke mensen, mensen met een beperking, ouderen, (jong)volwassenen, gezinnen en kinderen in alle leeftijden wonen, werken, spelen en kerken in Hart van Vathorst. Het gaat daarmee (veel) verder dan een samenwerking tussen verschillende partijen. Bewoners krijgen in Hart van Vathorst de kans om volledig te participeren in de samenleving en onderdeel te zijn van de wijk. Zo gaan de kinderen van het kindercentrum iedere week naar de opa’s en oma’s bij Accolade Zorg in het pand om daar samen te zingen, spelletjes te spelen of een appeltje te eten. Bewoners zijn door de kerkleden opgenomen in hun ontmoetingsgroepen, vinden maatjes in de wijk en maken nieuwe contacten. Ook functioneel wordt samengewerkt. De kerkzaal doet dienst als theater, in de zalen van de kerk wordt vergaderd, de tuin in het restaurant wordt ingezet als moestuin voor de dagbesteding, de ateliers maken mooie producten voor in de winkel en zo zijn er talloze voorbeelden te vinden waarin de partijen elkaar versterken.”

Seminar: maak het verschil

By | Accolade Zorg, Regio Amersfoort, Regio Assen, Regio De Bilt, Regio Zeist | No Comments

Werk jij in de zorg? Dan hebben wij een cadeautje voor jou!

Een gratis seminar waarin Mirjam van der Vegt jou inspireert om het verschil te maken. Ze geeft praktische tips en inzichten. Samen met de muziek van Matthijn Buwalda is de avond echt een cadeautje voor jou.

15 maart 2018, vanaf 19:00 ben je welkom en om 19:30 start het programma.

Locatie Hart van Vathorst, Angelinapolder 3, 3825 LX Amersfoort

Wees gegarandeerd van een plekje voor dit mooie seminar en registreer je via onderstaande formulier.

 

Wil je vast een voorproefje van de muziek van Matthijn Buwalda:

Minister Hugo de Jonge op bezoek bij Accolade Zorg ‘zorg die zo thuis mogelijk voelt’

By | Accolade Zorg, Regio Amersfoort | No Comments

Afgelopen maandag 29 januari bracht minister Hugo de Jonge een inspirerend werkbezoek aan Hart van Vathorst, één van de zes locaties van Accolade Zorg.  Op twitter noemt hij het: zorg die zo thuis mogelijk voelt!  Deze zorg hebben we laten zien door op informele wijze door het gebouw te lopen. De verbinding en de interactie zie je terug in bijna alles wat we doen. Via de bakkerij en de keuken, waar dagelijks mensen met en zonder beperking werken, zijn we door het kindercentrum naar de afdeling gelopen. Het was een mooi bezoek waarbij bezoekers, bewoners en medewerkers open met de minister konden praten. “Het is fijn om te zien wat Hart van Vathorst doet met de bewoners, maar ook met de wijk. Daarom ben ik er ook trots op dat we dit als een voorbeeld kunnen laten zien aan de Minister”. Aldus Anne Bosman, bestuurder Accolade Zorg.

Minister Hugo de Jonge zei in zijn toespraak dat hij Hart van Vathorst ziet als een mogelijkheid hoe verpleeghuiszorg ook kan. Tijdens de bijeenkomst en de rondleiding zijn er ideeën uitgewisseld over verpleeghuiszorg, hoe mensen zoveel mogelijk dingen zelf kunnen blijven doen en daarbij ook onderdeel blijven vormen van de maatschappij. Er werden tips gegeven hoe andere verpleeghuizen hier van kunnen leren. Daarnaast nam de minister uitgebreid de tijd om met de bewoners te eten en te ervaren hoe het dagelijkse leven voor de bewoners van Accolade is. Ook de medewerkers kregen de mogelijkheid om met de minister in gesprek te gaan. Ze vertelden waarom ze heel bewust voor de ouderenzorg hebben gekozen en wat de uitdagingen zijn om nieuwe medewerkers te vinden.

Ketensamenwerking Eemland: zorg op maat voor kwetsbare ouderen

By | Accolade Zorg, Regio Amersfoort | No Comments

Ouderen blijven langer thuis wonen sinds de veranderingen in de ouderenzorg. Daarbij ontstaat soms behoefte om tijdelijk opgenomen te worden in een zorginstelling voor ouderenzorg. Die mogelijkheid bestaat. Maar als die onvoldoende snel geregeld kan worden, komen ouderen al gauw terecht op de Spoedeisende Hulp of in het ziekenhuis.

Accolade heeft met een aantal andere organisaties voor ouderenzorg, Huisartsen Eemland BV, het Meander Medisch Centrum en het Zilveren Kruis de handen ineengeslagen om dit probleem voor de regio Eemland op te lossen. Op 28 september 2017 ondertekenden de partijen het regioplan kortdurend verblijf. Eenduidig beleid, praktische afspraken en passende voorzieningen gaan ervoor zorgen dat kwetsbare ouderen de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek krijgen.

Sterke en sluitende keten
Met deze samenwerking zijn de Huisartsen Eemland BV, het Meander Medisch Centrum, het Zilveren Kruis en de organisaties voor ouderenzorg in de regio Eemland gezamenlijk verantwoordelijk voor de zorg. Onnodige ziekenhuisopnames – opnames uit nood en niet om medische redenen – worden voorkomen doordat er goede afspraken zijn gemaakt.

Verwijshulp.nl
Huisartsen kunnen via www.verwijshulp.nl  snel een geschikte plek vinden voor kortdurende opname. De site biedt een actueel overzicht van de beschikbare plekken bij revalidatielocaties, verzorgings- en verpleeghuizen. Kortdurend verblijf is bedoeld voor mensen die tijdelijk niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven maar waarvoor geen opname in het ziekenhuis nodig is of voor wie zorg thuis voor een korte periode ontoereikend is. Kortdurend verblijf kan ook geregeld worden om mantelzorgers te ontlasten. De afspraken die de partijen in de regio Eemland hebben gemaakt, hebben betrekking op alle vormen van kortdurend verblijf: Respijtzorg (Wmo), Eerstelijnsverblijf (Zvw), Geriatrische revalidatiezorg (Zvw), Crisisopname (Wlz), Logeeropvang (Wlz) en Particulier Kortdurend verblijf (Hotelzorg).

 

Ouderen sneller de juiste zorg met verwijshulp.nl

By | Accolade Zorg, Regio Amersfoort | No Comments

Accolade werkt samen met andere zorgaanbieders in Eemland voor snellere verwijzing van ouderen met een zorgvraag.  Zorgaanbieders in de regio Eemland werken samen om (huis)artsen, ziekenhuizen en transferverpleegkundigen sneller van dienst te zijn bij het vinden van de juiste zorg voor hun patiënten. Met het gratis digitale platform Verwijshulp.nl bieden zij een actueel overzicht van beschikbare plaatsen voor tijdelijk verblijf of wonen met zorg voor ouderen met een zorgvraag. Verwijshulp.nl is voor iedereen beschikbaar: ook ouderen met een zorgvraag en /of hun mantelzorgers kunnen verwijshulp.nl raadplegen.

Sneller de juiste zorg
Vooral nu na de regio Gooi- en Vechtstreek, ook nagenoeg alle organisaties voor ouderenzorg in Eemland zijn aangesloten, biedt het platform een compleet en actueel overzicht van beschikbare mogelijkheden in een groot gebied. “Belangrijk, want hiermee wordt het zoeken naar de juiste zorgplek voor een oudere eenvoudiger. Dat betekent dat verwijzers zoals (huis)artsen, ziekenhuizen en transferverpleegkundigen minder tijd kwijt zijn, maar vooral dat ouderen sneller de zorg en ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben”, aldus de samenwerkende zorgorganisaties.

Over verwijshulp.nl
Het digitaal platform werd eind 2015 ontwikkeld in de regio Rotterdam, overgenomen in de regio Gooi & Vechtstreek en Eemland en is nu uitgebreid met bijna alle ouderenzorgorganisaties. Hierdoor is er nu een compleet overzicht waardoor nu nog makkelijker gezocht kan worden naar een passende zorgplaats voor een oudere in een groot gebied: soms dichtbij, soms iets verder weg. In de regio Eemland zijn de zorgorganisaties Amaris Zorggroep, Accolade Zorg, Beweging 3.0, De Koperhorst, Lyvore, St. Pieters en Bloklands Gasthuis en Zorg- en Wooncentrum De Haven aangesloten bij verwijshulp.nl.: www.verwijshulp.nl/gooivecht-eemland/home

Alle beschikbare plaatsen zijn direct inzichtelijk. Artsen, huisartsen, ziekenhuizen en transferverpleegkundigen kunnen gratis en zonder in te loggen eenvoudig gebruik maken van verwijshulp.nl en via de website direct contact opnemen met de zorgorganisatie die het beste past bij de wensen en behoeften van de patiënt.

Medicatieveiligheid

By | Accolade Zorg, Regio Amersfoort, Regio De Bilt, Regio Zeist | No Comments

Door de samenwerking van een coördinerende instellingsapotheek en lokale apotheken krijgen de cliënten van Accolade Zorg straks goed geregelde en veilige farmaceutische zorg. Wim Oving, bestuurder van Accolade Zorg, en Thea Eringa, directeur van instellingsapotheek Zorg Instellingen Apotheek Noord-Nederland (ZIANN), hebben op 20 december het nieuwe contract ondertekend. Intrakoop heeft de hercontractering voor deze farmaceutische zorg begeleid. Vanaf 16 januari 2017 is ZIANN coördinator voor de farmaceutische zorg voor cliënten van Accolade in de regio’s Zeist, De Bilt en Amersfoort, en het centrale verpakkingsbedrijf voor de medicatie. Apotheek van Zanten in Zeist en Apotheek Liendert in Amersfoort voeren de dagelijkse farmaceutische zorg op locatie uit. Met deze unieke combinatie van centrale coördinatie en lokale uitvoering is de professionaliteit van de farmaceutische zorg geborgd. Bovendien hebben cliënten en medewerkers dicht bij de zorg een vast aanspreekpunt voor vragen en knelpunten over de farmaceutische dienstverlening. Samen met hun werkgroep farmacie, Intrakoop, de instellingsapotheek en lokale apotheken gaat Accolade Zorg de medicatieveiligheid voor cliënten op een hoger plan brengen.contractbevestiging-accolade-ziann1

Samen het leven vieren

By | Accolade Zorg, Regio Amersfoort | No Comments

‘Samen het leven vieren’, dat staat bij Accolade Hart van Vathorst centraal. Of het nu gaat om het genieten van een hapje of drankje, of om een complete maaltijd. Door de samenwerking met  kindercentrum Bzzonder lopen er veel peuters rond, die iets te drinken krijgen, of waar we een appeltje voor schillen. De samenwerking levert ook ten aanzien van het ruimtegebruik een win-winsituatie op. De kerkzaal kan een theater worden, de beweegruimte is voor zowel dagbesteding als voor dansles, de bakkerij is voor de dagbesteding, en iedereen mag gebruik maken van de keuken.

Omdat dit een behoorlijk omvangrijk project betreft is er voor het horecadeel en de keukens op de woongroepen een aanbesteding gedaan. AKB werd de leverancier, mede omdat zij zich aangesproken voelden door het motto ‘Samen het leven vieren’ en daarbij konden aansluiten. Tsjerk Dijkstra: “Het prettige van AKB vond ik dat ze bij dit project niet alleen goed meedachten over het doel ervan, maar ook goede begeleiding en nazorg boden. Zo hebben we bewust gekozen voor multifunctioneel servies, omdat dat uiteindelijk kosten bespaart. Al met al een prachtig eindresultaat.”akb-tsjerkdijkstrahartvoorvathorst-fotoniekstam-8340-2

Grand opening Hart van Vathorst

By | Accolade Zorg, Regio Amersfoort | No Comments

Onder overweldigende belangstelling is vrijdag Hart van Vathorst officieel geopend.  Met een druk op de knop en veel gejuich werd het naambord op de gevel onthuld. Daarna geen lange toespraken maar een interview waarin de burgemeester, de bij de realisatie betrokken partijen én bewoners kort aan het woord kwamen. Na een ontroerende vertolking van Claudia de Breij’s “Mag ik dan bij jou” werd de verbinding met elkaar en de andere feestgangers gelegd. Iedereen kreeg een bloem, die bij de uitgang van de zaal werden gecombineerd tot kleurrijke boeketten. De 1500 feestgangers konden behalve zich te goed doen aan hapjes uit de ‘eigen keuken’ genieten van workshops en activiteiten. Van springkussen tot sneltekenaar. Van nagelstudio tot living lab. Clowns en schilderruimtes. Voor elk wat wils. We zijn dankbaar dat zoveel mensen het feest mee vierden.  We zijn bovenal onze hemelse Vader dankbaar dat hij de bouw en ingebruikname van Hart van Vathorst mogelijk heeft gemaakt!  Wie de opening wil bekijken, ga naar www.ontmoetingskerkvathorst.nl/live-kerkdienst en dan: grand opening hart van vathorst. _dsc7428