Accolade Zorg specialiseert zich in neurorevalidatie voor mensen met langdurige bewustzijnstoornissen

Accolade Zorg specialiseert zich in neurorevalidatie voor mensen met langdurige bewustzijnstoornissen

Verpleeghuis de Wijngaard aangesloten bij Expertisenetwerk Ernstig Niet-aangeboren hersenletsel na Coma (EENnacoma)

Patiënten met ernstig hersenletsel (NAH) die geen, of slechts heel minimale tekenen van bewustzijn vertonen, kunnen na ontslag uit het ziekenhuis slechts bij een beperkt aantal verpleeghuizen terecht. Deze kleine maar groeiende groep patiënten heeft specialistische zorg en behandeling nodig. Zonder deze intensieve neurorevalidatie blijven herstelmogelijkheden – die er zeker in de eerste maanden wel degelijk zijn – onbenut.

 “Al jaren zet de Wijngaard zich in om deze patiënten, en ook hun familie, zo goed mogelijke zorg en behandeling te bieden. Met als gevolg dat we steeds vaker worden benaderd met de vraag of we nog plek hebben. Daarom hebben we vorig jaar besloten ons nadrukkelijk te specialiseren in de zorg en behandeling voor deze patiënten. Vandaar dat we ons graag wilden aansluiten bij het kennisnetwerk EENnacoma. We zien onze toelating als een mooie erkenning voor onze professionele ambitie en liefdevolle inzet.” Aldus Wouter van Oord-Jansen, manager advies- & behandeldienst.

Wat is het expertisenetwerk?

In 2016 is EENnacoma opgericht. EENnacoma is een samenwerkingsverband van 8 verpleeghuizen, revalidatiecentrum het Leijpark te Tilburg, het Radboudumc en het kenniscentrum Langdurige Zorg Vilans. Doel is om gezamenlijk te werken aan verdiepen en verbeteren van de zorg voor patiënten met de ernstigste uitkomsten van NAH, zowel binnen de eigen organisatie als op landelijk niveau. Zo schrijven de deelnemende instellingen samen zorgprogramma’s, dragen bij aan wetenschappelijk onderzoek en organiseren regelmatig scholingsdagen.

Na een taxatie van de visie en ontwikkelplan van de Wijngaard t.a.v. deze doelgroep is Accolade Zorg op maandag 20 mei 2019 toegelaten tot het Expertisenetwerk.

Waarom is Accolade toegelaten?

Het netwerk EENnacoma ambieert te komen tot een landelijke dekking van kennis- en ketenpartners. De Wijngaard in Bosch en Duin is op dit moment het enige verpleeghuis in Midden-Nederland dat zich specialiseert in deze doelgroep