Centrale cliëntenraad (CCR)

Het belangrijkste orgaan in een instelling waar het gaat om cliënten is de cliëntenraad. Zij behartigen de belangen van cliënten en adviseren (gevraagd of ongevraagd) de organisatie over zaken die de zorg- en dienstverlening betreffen.

Alle regio’s van Accolade (Amersfoort, Assen, De Bilt en Zeist) hebben een eigen cliëntenraad. Vanuit die regionale cliëntenraden zitten twee leden in de centrale cliëntenraad. De CCR heeft in de persoon van Hetty van Berkum een externe voorzitter. De centrale cliëntenraad is bereikbaar op: ccr@accoladezorg.nl

Zaken die meer dan één regio betreffen worden behandeld in de centrale cliëntenraad, die gemiddeld 6 dagen per jaar vergadert (‘s morgens CCR, ‘s middags overlegvergadering met de bestuurder).

Door haar ziekte kon ze niet meer thuis wonen. Er was maar één organisatie waar ze heen wilde: Accolade. Ik ben er nog steeds zo blij mee. Ik bezocht haar minstens vijf keer per week. En het was altijd moeilijk als ik naar huis ging. Maar ik wist dat er goed voor haar gezorgd werd, dat gaf mij rust.

Paul Steijn - echtgenote woonde in De Wijngaard

Veel mensen zijn helemaal niet bekend met zorgbegrippen als indicaties en WLz. Ik wijs ze de weg door zorgland. Mensen worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Bij ons probeer ik de lijnen kort te houden. Ik wil al hun vragen kunnen beantwoorden, zo snel en compleet mogelijk.

Anita Mensink - zorgconsulente bij Accolade Zorg