Cliëntenraad Assen

De cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten die gebruik maken van de zorg- en dienstverlening van Arendshorst. Dit betreft de bewoners van het verzorgings- en verpleeghuis en bewoners van serviceappartementen die Volledig Pakket Thuis (VPT) ontvangen. De huurdersbelangen worden door de huurdersvereniging Arendsnest behartigd.  De cliëntenraad vergadert tien tot twaalf keer per jaar. Daarnaast overlegt de cliëntenraad vijf keer per jaar met de regiomanager of vaker als dat nodig is.

Wij vinden het belangrijk dat u ons weet te vinden! Heeft u een vraag, een signaal of een idee over het algemeen belang van onze cliënten? Neem dan contact met ons op. U kunt ons het beste mailen: cr-arendshorst@accoladezorg.nl

Door haar ziekte kon ze niet meer thuis wonen. Er was maar één organisatie waar ze heen wilde: Accolade. Ik ben er nog steeds zo blij mee. Ik bezocht haar minstens vijf keer per week. En het was altijd moeilijk als ik naar huis ging. Maar ik wist dat er goed voor haar gezorgd werd, dat gaf mij rust.

Paul Steijn - echtgenote woonde in De Wijngaard

Veel mensen zijn helemaal niet bekend met zorgbegrippen als indicaties en WLz. Ik wijs ze de weg door zorgland. Mensen worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Bij ons probeer ik de lijnen kort te houden. Ik wil al hun vragen kunnen beantwoorden, zo snel en compleet mogelijk.

Anita Mensink - zorgconsulente bij Accolade Zorg