Cliëntenraad

De cliëntenraad in de regio De Bilt behartigt de belangen van de cliënten van d’Amandelboom (woonzorgcentrum en NAH) als van de aanleunbewoners die zorg ontvangen vanuit het woonzorgcentrum. De belangen van de overige cliënten, die geen zorg ontvangen, worden door de huurdersvereniging “De Amandeltak” opgepakt. De cliëntenraad wil ook kijken naar de belangen van de cliënten van de thuiszorg in de regio De Bilt. Gekeken wordt hoe we dit het beste vorm kunnen geven. De cliëntenraad vergadert zes keer per jaar in d’Amandelboom en heeft daarnaast overlegvergaderingen met de regiomanager (en teamcoaches) van d’Amandelboom. Ook proberen we zoveel mogelijk in contact te komen met de cliënten zelf. Daarom houden we regelmatig spreekuur in ‘t Praathuus. Zo horen we wat er leeft.

Wij vinden het belangrijk dat u ons weet te vinden! Heeft u een vraag, een signaal of een idee wat betrekking heeft op het algemeen belang van onze cliënten? Neem dan contact met ons op.
U kunt ons het beste mailen: cr-amandelboom@accoladezorg.nl
Bellen mag ook. U kunt ons bereiken via de receptioniste van d’Amandelboom: 030-2295600

Door haar ziekte kon ze niet meer thuis wonen. Er was maar één organisatie waar ze heen wilde: Accolade. Ik ben er nog steeds zo blij mee. Ik bezocht haar minstens vijf keer per week. En het was altijd moeilijk als ik naar huis ging. Maar ik wist dat er goed voor haar gezorgd werd, dat gaf mij rust.

Paul Steijn - echtgenote woonde in De Wijngaard

Veel mensen zijn helemaal niet bekend met zorgbegrippen als indicaties en WLz. Ik wijs ze de weg door zorgland. Mensen worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Bij ons probeer ik de lijnen kort te houden. Ik wil al hun vragen kunnen beantwoorden, zo snel en compleet mogelijk.

Anita Mensink - zorgconsulente bij Accolade Zorg