Help ik heb dementie!

Je krijgt de diagnose dementie, en dan?

Al langere tijd merkte jij of je naaste dat sommige dingen niet helemaal goed meer gingen, maar het was onduidelijk wat er aan de hand was. De diagnose dementie kan dan een opluchting zijn, omdat eindelijk duidelijk is wat er aan de hand is. Maar het is ook een moeilijke boodschap. De diagnose roept veel vragen en emoties op.

Het omgaan met dementie is een complex
proces dat bij iedereen anders verloopt. Kun je je voorbereiden op dat wat je te wachten staat? Het vraagt aanpassing aan een nieuwe en onzekere situatie. Vaak een enorme opgave. Accepteren dat deze ziekte voortaan deel uitmaakt van je leven
is niet makkelijk. Je kunt te maken krijgen met gevoelens van ongeloof, ontkenning, van boosheid op de ziekte of het eigen lichaam. Somberheid en depressies kunnen een rol gaan spelen voordat berusting en acceptatie een plek krijgen. Alles wat je voelt en ervaart is normaal, het hoort erbij. Geef het de tijd en de aandacht die nodig is. Zoek naar een luisterend oor, een steunende schouder en informatie op je vragen. Leren over de ziekte, is leren dat veranderend gedrag voortkomt uit de dementie en niet uit de persoon. Uit onderzoek is gebleken dat mantelzorgers die meer kennis over dementie hebben, hun naaste beter kunnen ondersteunen waardoor minder stress wordt ervaren.
Voor het behoud van je eigenwaarde is het belangrijk dat degene met de diagnose dementie de regie zo lang mogelijk vasthoudt. Blijf meedoen! In gesprek met familie, vrienden, maar ook met artsen en instanties. Probeer ook activiteiten en interesses zo lang mogelijk in stand te houden. Laat niet los wat zin gaf aan je leven en zoek met elkaar naar aanpassingen en nieuwe invullingen. Kijk voor tips op dementie.nl

Er is gelukkig steeds meer aandacht voor de periode net na de diagnose dementie. Zo is er internationaal een gespreksmethodiek ontwikkeld: ‘Samen verder na de diagnose dementie’. In deze methode hebben patiënt en mantelzorger 4-5 gesprekken met de gz-psycholoog, De focus ligt op versterking van de autonomie en onderlinge band. Het Trimbos Instituut doet onderzoek naar de e ectiviteit van deze methode.
De eerste resultaten laten een gunstig e ect zien op de autonomie van de patiënt. De vakgroep psychologie van Accolade Zorg neemt deel aan dit onderzoek van het Trimbos Instituut. Mocht u hier belangstelling voor hebben vraag ernaar bij uw huisarts of uw casemanager dementie.