Mantelzorgers bedankt!

Afgelopen vrijdag stonden de mantelzorgers in zonnetje. Mantelzorgers vervullen een belangrijke rol en daar zijn wij dankbaar voor. Tijdens de feestelijke middag werd het nieuwe boek van Bertha Kruizinga, met als titel, Graag Gedaan gepresenteerd en uitgedeeld.

Bij deze een klein stukje uit het boek:

Haar glimlach is lief.
Na bijbellezing en gebed bedank ik mevrouw Brouwer voor het gesprek. ‘Graag gedaan’, knikt ze vriendelijk.

Ik doe kort verslag van mijn bezoek in het ECD, ‘Goed gesprek gehad met mevrouw,’ Even overweeg ik om eraan toe te voegen: ‘Zelf ook zielzorg ontvangen.’ Ik besluit het bij de eerste zin te laten.

Wil je meer lezen? Je kunt het boek kopen bij de receptie van de Wijngaard

Bestellen kan ook en wel door het bedrag van € 12.50 over te maken op IBAN NL72 BNGH 0285 1470 48 tnv Accolade Zorg.

Onder vermelding van Graag gedaan, en de adresgegevens van de besteller.

 

 .