Accolade afspraken – algemene voorwaarden

Als u bij Accolade Zorg, zorg of diensten afneemt, sluiten wij een dienstverleningsovereenkomst met u af. Onderdeel van de overeenkomst die u met ons sluit zijn de algemene voorwaarden. Dit zijn de schriftelijke afspraken waarmee uw rechten en plichten en die van Accolade zijn geregeld. De voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen (modules). Het algemene deel is altijd op u van toepassing ongeacht de zorg die u ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als u een specifiek soort zorg krijgt. Dit is dus afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Bovenstaande geldt niet voor BOPZ-cliënten, die gedwongen zijn opgenomen. Voor de afspraken geldend bij BOPZ cliënten, klik op bijgaande link.

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden en de publieksfolder

Hieronder vindt u: