Christelijke sfeer

Accolade Zorg is een organisatie die zich laat inspireren door de Bijbel. Wij geloven dat God ons liefheeft. Van daaruit geven we zorg en aandacht aan mensen die dat nodig hebben. Dat ziet u terug in respect voor mensen en de betrokkenheid van medewerkers. Zij werken vanuit die christelijke overtuiging. Van bewoners en cliënten verwachten we niet dat ze gelovig zijn. Iedereen die zich bij Accolade thuis voelt, is van harte welkom.

Persoonlijk en betrokken

Het verlies van lichamelijke of psychische mogelijkheden kan vragen en verdriet oproepen. Bij Accolade Zorg begrijpen we dat en geven we daar veel aandacht aan. We staan klaar met psychische ondersteuning aan cliënten en hun mantelzorgers. Of gewoon voor een goed gesprek. Over alledaagse dingen en hobby’s, over zorgen of geloofsvragen. Zo is op al onze locaties een geestelijk verzorger werkzaam.

Zorg rondom het levenseinde

“Het leven is een geschenk van God”

Als het einde van het leven voor u of uw naaste dichterbij komt, is het belangrijk om te weten hoe we u begeleiden in deze laatste fase van het leven en wat onze visie daarop is. Wij beloven u liefdevolle zorg en aandacht. In alles wat wij doen staat onze christelijke identiteit centraal. We zien het leven als een geschenk van God. Vanuit dit perspectief gaan we samen met u en uw naasten de laatste fase van het leven in. Wij beloven u kwalitatief  goede en liefdevolle zorg en behandeling die  aansluit op uw wensen. Naast medische behandeling en optimale palliatieve (terminale zorg), geven we nabijheid, troost en verlichting. Ook zijn we er voor gesprekken over zingeving, de laatste levensfase en het sterven.

Onze belofte aan u is: liefdevolle zorg. Dit is direct de kern van onze visie. We zien het leven als een geschenk van God en op die manier willen we ook met het leven omgaan en ervoor zorgen. Daarom mag u erop vertrouwen dat, voor zover dat mogelijk is, in en op het terrein van de locaties van Accolade geen euthanasie wordt toegepast. Komt u wonen bij Accolade Zorg dan kiest u waarschijnlijk bewust voor onze christelijke zorg omdat u zelf christelijk bent of omdat u zich daar prettig bij voelt. Daarmee mag u erop vertrouwen dat er geleefd wordt vanuit dezelfde overtuiging en dezelfde kijk op het leven. Op deze manier willen we u een vertrouwde en veilige woon- en leefomgeving geven.

Ondanks de goede informatie over onze zorg rond het levenseinde voorafgaand aan en tijdens de zorgverlening kan het zijn dat zich toch een euthanasievraag ontwikkelt. We willen daar graag met u over in gesprek. Medewerkers van Accolade werken niet mee aan een euthanasieverzoek. Wanneer het verzoek aanwezig blijft, zoeken we samen met u  naar een verantwoorde manier van handelen die rechtdoet aan u en aan de visie van Accolade. Meer informatie over onze palliatieve zorg leest u hier. Verder praten over dit onderwerp kan natuurlijk ook. U kunt dan het beste een afspraak maken via 030- 6973400 of via info@accoladezorg.nl

Door haar ziekte kon ze niet meer thuis wonen. Er was maar één organisatie waar ze heen wilde: Accolade. Ik ben er nog steeds zo blij mee. Ik bezocht haar minstens vijf keer per week. En het was altijd moeilijk als ik naar huis ging. Maar ik wist dat er goed voor haar gezorgd werd, dat gaf mij rust.

Paul Steijn - echtgenote woonde in De Wijngaard

Veel mensen zijn helemaal niet bekend met zorgbegrippen als indicaties en WLz. Ik wijs ze de weg door zorgland. Mensen worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Bij ons probeer ik de lijnen kort te houden. Ik wil al hun vragen kunnen beantwoorden, zo snel en compleet mogelijk.

Anita Mensink - zorgconsulente bij Accolade Zorg