Kwaliteit

Zorgen voor mensen is verantwoordelijk werk. De kwaliteit van zorg heeft dan ook altijd onze aandacht. Dat blijkt ook uit onze personeelssamenstelling. Accolade Zorg is ISO-gecertificeerd. Binnen de organisatie functioneert een VAR (verpleegkundige adviesraad). We onderzoeken regelmatig de tevredenheid en ervaringen van cliënten, medewerkers en vrijwilligers en doen tweejaarlijks mee aan het landelijk tevredenheidsonderzoek (CQ-index). In de meting 2016 gaven cliënten Accolade het eindcijfer 8,52.

Cliënten

Centrale en lokale cliëntenraden behartigen de belangen van cliënten en denken mee over het beleid. Hun adviezen helpen om de zorg af te stemmen op wensen en behoeften van de bewoners. In de regio’s van Accolade is een cliëntvertrouwenspersoon/klachtenopvangfunctionaris aangesteld.  Tevens is Accolade aangesloten bij de regionale klachtencommissie en de geschillencommissie zorg. De route en contactgegevens voor het melden van klachten en signalen van onvrede, vindt u hier

De verantwoording over kwaliteit, beleid, beloning en bedrijfsvoering vindt u (ook in het kader van de ANBI-verplichtingen) in jaarverslag en jaarrekening 2018. Deze worden tevens gepubliceerd via www.jaarverslagenzorg.nl.

Bekijk de kwaliteitservaringen op zorgkaartnederland:

ArendState
d’Amandelboom
Cura wonen (Wierickehoeve)
Villa l’Abri
De Wijngaard
Hart van Vathorst

U kunt uw waardering over de zorg en dienstverlening van Accolade ook zelf delen op www.zorgkaartnederland.nl. Uw informatie helpt ons de zorg en dienstverlening te verbeteren en anderen die zorg nodig hebben bij het bepalen van hun keus. Rapporten van recente inspectiebezoeken bij Accolade zijn gepubliceerd op www.igj.nl. De resultaten van de meting op basis van landelijke kwaliteitsindicatoren worden gepubliceerd op de website van het Zorginstituut.

Personeelssamenstelling

Meer informatie over de samenstelling van ons personeel kunt u hier vinden.

Door haar ziekte kon ze niet meer thuis wonen. Er was maar één organisatie waar ze heen wilde: Accolade. Ik ben er nog steeds zo blij mee. Ik bezocht haar minstens vijf keer per week. En het was altijd moeilijk als ik naar huis ging. Maar ik wist dat er goed voor haar gezorgd werd, dat gaf mij rust.

Paul Steijn - echtgenote woonde in De Wijngaard

Veel mensen zijn helemaal niet bekend met zorgbegrippen als indicaties en WLz. Ik wijs ze de weg door zorgland. Mensen worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Bij ons probeer ik de lijnen kort te houden. Ik wil al hun vragen kunnen beantwoorden, zo snel en compleet mogelijk.

Anita Mensink - zorgconsulente bij Accolade Zorg