Thuis

Een vertrouwde woonomgeving is belangrijk. Daarom ondersteunen we mensen zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat doen we in de regio’s Amersfoort, Assen, Zeist en De Bilt. Gaat zelfstandig wonen niet meer, dan zorgt Accolade voor een thuis. U krijgt een eigen kamer of appartement. Een plekje als thuis. De zorg is persoonlijk en sluit zo veel mogelijk aan bij wat u gewend bent. Daarom is er ook veel ruimte voor de inbreng van mantelzorgers. Samen met u maken we een plan voor de zorg en behandeling, dat we minimaal twee keer per jaar bespreken en zo nodig opnieuw afstemmen.

En, net als thuis, zijn er bij Accolade allerlei activiteiten waar mensen actief bezig kunnen zijn, plezier maken en elkaar ontmoeten. Familie en vrienden zijn van harte welkom, ook om te blijven logeren.

Christelijke zorg heeft ons hart. We ondersteunen cliënten vanuit een christelijke overtuiging.  Dat ziet u terug in respect en liefde voor de ander, en staat verwoord in de Woonzorgvisie van Accolade.

 

BESTUUR en TOEZICHT
De raad van bestuur en de raad van toezicht van Accolade zijn als volgt samengesteld.

Raad van Bestuur: drs A. Bosman (abosman@accoladezorg.nl)
Raad van Toezicht: drs Jaap Kamphorst (voorzitter), ir Rutger Kriek, mr Annelies Meijnhardt, drs Philip Miedema en Jannine van Schothorst MSc. De raad van toezicht is bereikbaar via: rvt@accoladezorg.nl

De visie op bestuur en toezicht is vastgelegd in een toezichtvisie.

Door haar ziekte kon ze niet meer thuis wonen. Er was maar één organisatie waar ze heen wilde: Accolade. Ik ben er nog steeds zo blij mee. Ik bezocht haar minstens vijf keer per week. En het was altijd moeilijk als ik naar huis ging. Maar ik wist dat er goed voor haar gezorgd werd, dat gaf mij rust.

Paul Steijn - echtgenote woonde in De Wijngaard

Veel mensen zijn helemaal niet bekend met zorgbegrippen als indicaties en WLz. Ik wijs ze de weg door zorgland. Mensen worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Bij ons probeer ik de lijnen kort te houden. Ik wil al hun vragen kunnen beantwoorden, zo snel en compleet mogelijk.

Anita Mensink - zorgconsulente bij Accolade Zorg