Zorgmogelijkheden in Zeist

Als bewoner kunt u rekenen op alle zorg, behandeling en ondersteuning die u nodig heeft. Accolade Wijngaard kan u alle zorg aanbieden onder één dak. Heeft u op termijn meer zorg nodig? Dan hoeft u meestal niet te verhuizen. En ook als u thuis ondersteuning nodig hebt, komen we graag bij u met thuiszorg.

Ons aanbod

Langdurige zorg

Heeft u langdurige, intensieve zorg nodig vanwege een (chronische) lichamelijke of psychogeriatrische aandoening? Bij Accolade Wijngaard kunt u rekenen op warme zorg, geleverd door een professioneel team.

Somatische zorg

Bij een chronische lichamelijke aandoening, zoals bijv. de ziekte van Parkinson, een chronische longziekte (COPD) of een beroerte (CVA), heeft u meestal intensieve zorg of begeleiding nodig. De Wijngaard is gespecialiseerd in somatische zorg voor ouderen, waarbij uzelf de regie houdt (volgens het principe cliënt in regie).  Samen met u en uw mantelzorgers kijken we wat u zelf kunt en waar u ondersteuning bij nodig heeft

Wachtlijst voor somatische zorg

Er staan momenteel 5 personen op de wachtlijst.

Psychogeriatrische zorg

Op de woongroepen psychogeriatrie (PG) wonen mensen bij wie het geestelijk functioneren, om verschillende redenen, geleidelijk of abrupt achteruit gaat. Hierbij kunnen diverse beperkingen optreden. Meestal staat geheugenverlies op de voorgrond. Als deze beperkingen zo ernstig worden dat zelfstandig wonen niet meer mogelijk is kan een opname in een verpleeghuis wenselijk zijn.

Accolade Wijngaard is een verpleeghuis waar geïntegreerde belevingsgerichte zorg geboden wordt. Deze zorg is erop gericht dat bewoners met dementie zich gesteund en geborgen voelen en hun gevoel van eigenwaarde behouden. Aan de hand van het individuele levensverhaal proberen onze medewerkers zoveel mogelijk “in de huid van de bewoner te kruipen” en de zorg af te stemmen op de individuele wensen en behoeften. Hierbij worden diverse belevingsgerichte benaderingen ingezet zoals validation, reminiscentie en zintuigactivering (d.m.v. complementaire zorg, snoezelen, PDL en MiMakker). Uitleg begrippen dementiezorg

Wachtlijst voor psychogeriatrische zorg

Er staan 15 personen op de wachtlijst (de wachttijd is enkele maanden).

Gerontopsychiatrie

Bij Accolade Wijngaard zijn twee doelgroepen gespecialiseerd in gerontopsychiatrie. Door gerontopsychiatrie als specifieke doelgroep te zien en de begeleiding daarop aan te passen wil Accolade actief bijdragen aan het welbevinden van deze bewoners. Het gaat om een doelgroep binnen de psychogeriatrie waarbij de psychiatrische component nadrukkelijk aanwezig is en domineert. Er zijn wel geheugenproblemen maar deze staan niet op de voorgrond. Er is behoefte aan een structurerende benadering en omgeving. Accolade Wijngaard heeft een speciaal team voor deze doelgroep waaronder een psychiatrische verpleegkundige.

Wachtlijst voor gerontopsychiatrie
Er staan 2 personen op de wachtlijst voor gerontopsychiatrie

Somatische en psychogeriatrische zorg (dubbelproblematiek)

Soms is er sprake van zowel een somatische als psychogeriatrische aandoening. In dat geval is enige tijd van observatie belangrijk zodat we u vervolgens kunnen doorverwijzen naar een passende woning, hetzij in De Wijngaard of elders.

Kortdurende zorg

Wanneer u een bepaalde tijd niet zelfstandig kunt wonen, bijvoorbeeld voor een herstelperiode na ontslag uit het ziekenhuis, kunt u bij Accolade Wijngaard terecht voor een kortdurend verblijf. De zorgconsulent kan u informeren over de diverse mogelijkheden.

Terminale zorg

Palliatieve zorg is een belangrijke vorm van zorgverlening voor Accolade Zorg. Ieder mensenleven is volgens de overtuiging van Accolade Zorg een geschenk van God. Daarom is er geen plaats voor euthanasie. Er wordt zorgvuldige zorg en professionele ondersteuning geboden bij vragen en verdriet, zowel voor de cliënt als zijn of haar naasten. In De Wijngaard zijn 4 appartementen voor terminale zorg.

Dagcentrum De Tuinkamer

In Dagcentrum De Tuinkamer (van De Wijngaard) kunnen mensen terecht die niet in De Wijngaard wonen, maar een of meer dagdelen per week behoefte hebben aan opvang of begeleiding.  Het Dagcentrum biedt extra ondersteuning aan ouderen die bijvoorbeeld door geheugenproblemen of vanwege overbelaste mantelzorgers niet de hele dag thuis willen of kunnen zijn. Al naar gelang de behoefte worden de dagdelen onder professionele begeleiding, ingevuld met activiteiten, een spelletje, een dutje, lekker niksen.

Advies op maat

Heeft u behoefte aan advies om te horen welke zorg het beste bij u past? Onze zorgconsulent helpt u graag op weg. U kunt geheel vrijblijvend een afspraak met haar maken voor een advies op maat. U kunt daarvoor het onderstaand formulier invullen.

Door haar ziekte kon ze niet meer thuis wonen. Er was maar één organisatie waar ze heen wilde: Accolade. Ik ben er nog steeds zo blij mee. Ik bezocht haar minstens vijf keer per week. En het was altijd moeilijk als ik naar huis ging. Maar ik wist dat er goed voor haar gezorgd werd, dat gaf mij rust.

Paul Steijn - echtgenote woonde in De Wijngaard

Veel mensen zijn helemaal niet bekend met zorgbegrippen als indicaties en WLz. Ik wijs ze de weg door zorgland. Mensen worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Bij ons probeer ik de lijnen kort te houden. Ik wil al hun vragen kunnen beantwoorden, zo snel en compleet mogelijk.

Anita Mensink - zorgconsulente bij Accolade Zorg