Revitalisatie locatie d’Amandelboom

Op 5 september jl. is er een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Accolade Zorg (Anne Bosman, bestuurder) en HEVO B.V. (Ron van Bloois, senior adviseur). Het doel daarvan is om locatie d’Amandelboom in Bilthoven stapgsgewijs te vernieuwen, waarbij de opdracht begint met een opname van het bestaande vastgoed, marktonderzoek, conceptontwikkeling, businesscase en de financieringsvraag. Het realiseren van een haalbaar “masterplan” zal gefaseerd plaatsvinden, waarbij er weloverwogen keuzes worden gemaakt tussen minimale instandhouding, eventuele upgrading en sloop-nieuwbouw van delen van het gebied.