Vriendenstichting

Binnen Accolade doen we er alles aan om de cliënten op een goede manier wonen, zorg en welzijn te bieden. Het zijn de kleine dingen die het verschil maken en bijdragen aan het welzijn van de cliënten. Een uitje naar de dierentuin bijvoorbeeld of  de aanschaf van een haard voor de gezamenlijke huiskamer. Juist deze dingen worden niet vergoed door de overheid. Gelukkig hebben we binnen Accolade een andere manier waarop we deze extraatjes kunnen bekostigen, mensen die ons financieel steunen: VRIENDEN!

Binnen Accolade kennen we de Stichting Vrienden van ArendState en de Stichting Vrienden van De Wijngaard en d’Amandelboom.

Stichting Vrienden van ArendState

Bij Accolade doen we er alles aan om cliënten op een goede manier wonen, zorg en welzijn te bieden. Het zijn de kleine dingen die het verschil maken en bijdragen aan het welzijn van cliënten. Juist deze dingen worden niet vergoed door de overheid. Gelukkig hebben we een andere manier waarop we deze extraatjes kunnen bekostigen, mensen die ons financieel steunen: VRIENDEN!

De Stichting Vrienden van ArendState is opgericht in 2016 en vervangt de voormalige Vereniging Arendshorst. Het doel van de vereniging is het veraangenamen van het woon-/en leefklimaat in ArendState te Assen, en voorts al hetgeen daarmede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord  (artikel 2 statuten).  Hierbij gaat het om zaken, waarvoor geen geld beschikbaar is in het reguliere zorgbudget, maar die gerealiseerd kunnen worden door bijdragen van de stichting Vrienden van ArendState.

In de afgelopen jaren zijn er dankzij financiële bijdragen van de Vereniging Arendshorst en Vrienden van ArendState, al heel wat projecten gerealiseerd. Denk hierbij aan kasten in het verpleeghuis, meubilering, gordijnen, de inrichting van huiskamers etc.  Helpt u mee om deze extra dingen mogelijk te blijven maken? Dit kan door donateur te worden! De huidige donatie bedraagt 15 euro per jaar. Een eenmalige gift is uiteraard  ook welkom. Wij mogen daarnaast al jaren rekenen op erfstellingen, legaten en op giften van diaconieën. Misschien brengen wij u op een idee?  De Stichting Vrienden van ArendState  is een ANBI-instelling. Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is van de belasting.

Organisaties die een ANBI-status hebben, zijn verplicht diverse gegevens openbaar te maken via hun internetsite. De Stichting Vrienden van ArendState voldoet graag aan deze plicht en heeft daarom de informatie voor u op een rij gezet.

Officiële naam Stichting Vrienden van ArendState
RSIN-nummer : 856080123
Postadres bestuur Westrupstraat 7, 9402 HH Assen, tel. 0592 341933,  e-mail: vriendenvanarendstate@outlook.com
IBAN NL17INGB0007188190 tnv Stichting vrienden  ArendState

Doelstelling (Artikel 2 van de statuten)
De stichting heeft ten doel: het bevorderen van en geven van steun aan het werk van Woonzorgcentrum Arendshorst en het Woonzorgcentrum ArendState (in oprichting), beide te Assen met als grondslag de Bijbel die zij erkent als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals verwoord in de Gereformeerde belijdenis. Dit doel omvat met name het veraangenamen van het woon- en leefklimaat binnen deze woonzorgcentra. Voorts omvat het doel al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuurssamenstelling
de heer  L. (Lub) Kramer te Assen, voorzitter
mevrouw  R. (Ria) Olijve-Geertsema te Assen, secretaris
mevrouw (I) Inge Mulder-Timmerman te Assen, penningmeester
mevrouw C. (Christien) Roelfsema-Pool te Assen, lid
mevrouw D. (Dicky) Delhaas-Post te Assen, lid
de heer G. (Geert) Wubs te Roden, lid.

Beloningsbeleid
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

beleidsplan
verslag 2018 en begroting 2019

Stichting Vrienden van De Wijngaard, d'Amandelboom en Hart van Vathorst

De Stichting Vrienden van De Wijngaard bestaat in 2019 maar liefst 49 jaar! In de afgelopen jaren zijn er dankzij de financiële bijdrage van De Vrienden, al heel wat projecten gerealiseerd. Denk hierbij aan een rolstoelbus, vakanties en ontspanning voor de bewoners, audio-en videoapparatuur, wandversieringen, aangepaste computers, de inrichting van huiskamers etc. Het werkterrein van de Stichting is inmiddels flink uitgebreid en richt zich nu ook op d’Amandelboom en Hart van Vathorst, oftewel: Vrienden van Accolade Zorg in de regio Midden Nederland!

Helpt u mee om deze extra dingen mogelijk te blijven maken? Dit kan door donateur te worden! Met een donatie vanaf  20 euro per jaar zijn wij al erg geholpen. Een eenmalige gift is vanzelf ook welkom. Wij mogen daarnaast al jaren rekenen op erfstellingen, legaten en op giften van diaconieën. Misschien brengen wij u op een idee? Stichting Vrienden De Wijngaard is een ANBI-instelling. Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is van de belasting. Het rekeningnummer is: NL42INGB0002699744 t.n.v “Stichting Vrienden van De Wijngaard”

Organisaties die een ANBI-status hebben, zijn verplicht diverse gegevens openbaar te maken via hun internetsite. De Stichting “Vrienden van De Wijngaard” voldoet graag aan deze plicht en heeft daarom de informatie voor u op een rij gezet;

U kunt deze informatie vinden in de bijlage.

Voor meer informatie over De Vrienden verwijzen we u naar de presentatie:
Vriendenpresentatie

 

Vriendenlogo

Door haar ziekte kon ze niet meer thuis wonen. Er was maar één organisatie waar ze heen wilde: Accolade. Ik ben er nog steeds zo blij mee. Ik bezocht haar minstens vijf keer per week. En het was altijd moeilijk als ik naar huis ging. Maar ik wist dat er goed voor haar gezorgd werd, dat gaf mij rust.

Paul Steijn - echtgenote woonde in De Wijngaard

Veel mensen zijn helemaal niet bekend met zorgbegrippen als indicaties en WLz. Ik wijs ze de weg door zorgland. Mensen worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Bij ons probeer ik de lijnen kort te houden. Ik wil al hun vragen kunnen beantwoorden, zo snel en compleet mogelijk.

Anita Mensink - zorgconsulente bij Accolade Zorg