Accolade Advies- en Behandelcentrum

Natuurlijk blijft u het liefst zo lang mogelijk thuis wonen. Wat als u straks niet meer goed voor uzelf kunt zorgen? Accolade Zorg biedt uitkomst. Het Accolade ABC helpt u om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen, in uw eigen vertrouwde omgeving. Daarnaast ondersteunen deze professionals de cliënten die wonen in een zorgcentrum.

Al onze behandelaren zijn gespecialiseerd in ouderenzorg op het gebied van somatiek, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), psychogeriatrie en gerontopsychiatrie. Het Accolade Advies- en Behandelcentrum is onderdeel van Accolade Zorg, een professionele zorgaanbieder die o.a. vanuit haar locaties in Amersfoort Vathorst, Zeist, Bilthoven en Bosch en Duin intra- en extramurale zorg aanbiedt.

In de regio Assen worden de behandelaren ingehuurd via Interzorg.

Behandelaren

Specialist ouderengeneeskunde

De specialist ouderengeneeskunde onderzoekt, behandelt en begeleidt patiënten met een complexe zorgvraag. Hij streeft ernaar om de kwaliteit van uw leven zo optimaal mogelijk te houden en beperkt de gevolgen van uw ziekte of aandoening zo veel mogelijk. Wanneer nodig verwijst hij door naar andere behandelaren. Uw huisarts kan de specialisten ouderengeneeskunde ook consulteren bij behandelingen.

Informatie

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u direct contact opnemen.

Ergotherapeut

Nu u ouder wordt, gaan sommige dingen niet meer vanzelf. Samen met u bedenkt onze ergotherapeut praktische oplossingen. Ook geeft hij adviezen voor een andere aanpak van activiteiten, zodat u weer zo zelfstandig mogelijk aan de slag kunt.
De ergotherapeut houdt zich bezig met activiteiten op het gebied van zelfzorg (wassen en kleden), huishouden, vrije tijd en veilig handelen in eigen woonomgeving (o.a. valpreventie en een goede lichaamshouding). Ook kan de ergotherapeut ondersteuning en advies geven bij de aanvraag van hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen.  Hierbij betrekt hij u, uw familie en uw mantelzorgers.

Informatie

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u direct contact opnemen.

Logopedist

Heeft u moeite met praten, eten en/of drinken? Onze logopedist helpt u graag. De logopedist onderzoekt, voorkomt en behandelt problemen met betrekking tot slikken, gehoor, stem, taal en spraak. En geeft u en uw omgeving voorlichting, begeleiding en advies.

Gehoor: Wilt u graag weten of uw gehoor verminderd is dan kan de logopedist een korte gehoorscreening bij u afnemen en u eventueel doorverwijzen naar het Audiologisch Centrum voor een gehooronderzoek. Daarnaast kan de logopedist begeleiding bieden in de omgang met slechthorendheid, evt. bij het wennen aan een hoortoestel en behandeling bieden gericht op spraakafzien.

Slikken: Bent u bang om zich te verslikken? Slikproblemen kunnen ontstaan door verminderde spierkracht, smaak en geur, kaak- en gebitsproblemen, medicijngebruik, maar ook door neurologische oorzaken zoals verschillende spierziekten, Parkinson en beroerte. De logopedist kijkt naar de oorzaak van het probleem en naar de mogelijke interventies.

Afasie en dysartrie: Afasie en dysartrie zijn taal- en spraakproblemen die ontstaan zijn na een hersenbeschadiging. Dysartrie (gestoorde spraak) kan o.a. voorkomen bij verschillende spierziekten, de ziekte van Parkinson en kan het gevolg zijn van een beroerte. Afasie (problemen met het begrijpen en uiten van taal) kan o.a. voorkomen na een beroerte en bij dementie.

Door dysartrie en afasie vermindert de verstaanbaarheid en de begrijpelijkheid, waardoor u en/of uw omgeving hinder kunnen ervaren in de onderlinge communicatie. De logopedist doet onderzoek naar spraak- en taalproblemen. De logopedist geeft begeleiding en adviezen bij communicatieproblemen en biedt behandeling gericht op het verbeteren van de communicatie.

Informatie

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u direct contact opnemen.

Diëtist

Goed eten en drinken heeft een positieve invloed op uw welzijn en uw gezondheid. De diëtist begeleidt en behandelt u bij uiteenlopende gezondheidsproblemen waarbij een dieet om medische redenen wenselijk is. Samen met u wordt de voeding aangepast. Hierbij staan uw wensen voorop.

Wanneer naar de diëtist?

Maakt u zich zorgen dat u of uw familielid erg afvalt of bijvoorbeeld last heeft van obstipatie? Daarvoor kunt u een afspraak maken bij de diëtist. Andere redenen kunnen zijn:

 • slechte eetlust, ondervoeding en ondergewicht
 • overgewicht, obesitas
 • diabetes mellitus
 • kauw- en slikproblemen
 • maag- darm- en leverziekten, zoals spastische darm, coeliakie, diarree en obstipatie
 • decubitus (doorligwonden)
 • COPD
 • hart- en vaatziekten
 • kanker
 • nierziekten
 • reumatische ziekten
 • neurologische aandoeningen (zoals ALS, Parkinson, MS en CVA)
 • vragen op het gebied van voeding

Informatie

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u direct contact opnemen.

Psycholoog

Hoe ouder u wordt, hoe kwetsbaarder u in psychisch opzicht kunt worden. Psychische klachten of ontregeling van gedrag komen dan ook relatief vaak voor. De psycholoog helpt u hierbij in de vorm van individuele psychologische begeleiding, bijvoorbeeld psychodiagnostiek, psycho-educatie en gesprekstherapie. Het helpt u om zelfstandig te blijven en zo blijft uw kwaliteit van leven op peil. Daarnaast levert de psycholoog een bijdrage aan de multidisciplinaire behandeling van mensen met problemen na een CVA, of met chronische aandoeningen, zoals dementie en Parkinson.

Informatie

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u direct contact opnemen.

Fysiotherapeut

Inleiding

De fysiotherapeuten van Accolade ABC heten u van harte welkom. Het kan zijn dat u in uw dagelijks functioneren moeite ervaart met lopen, fietsen, tuinieren, overeind komen of dat u merkt dat uw conditie afneemt. Het doel is altijd om er met elkaar voor te zorgen dat u zo snel en zolang mogelijk (weer) kunt doen wat u graag zou willen doen. Misschien gaat dat niet meer altijd zoals vroeger, heel vaak zijn er aangrijpingspunten voor verbetering.

Werkwijze en aanpak

Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten zorgvuldig in kaart gebracht. Uw gezondheid en dagelijks functioneren worden besproken, waarna er samen met u een behandelplan wordt opgesteld. De behandeling bestaat uit bijvoorbeeld looptraining, evenwichtsoefeningen, spierkrachttraining en het oefenen van het opstaan uit bed of stoel. Indien nodig wordt de behandeling afgestemd met uw familie of andere zorgverleners.

Onze fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in de behandeling van ouderen, chronisch zieken en mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Locaties en bereikbaarheid

U bent welkom op de volgende locaties;

 • De Wijngaard (Bosch en Duin)
 • d’ Amandelboom (Bilthoven)
 • Hart van Vathorst (Amersfoort Vathorst)
 • l’ Abri (Zeist)

Is er voor u geen mogelijkheid om langs te komen, dan is er met een verwijzing van huisarts of specialist de mogelijkheid dat we bij u thuis komen.

Wat kost fysiotherapie?

U kunt eventueel zonder verwijzing naar de fysiotherapeut.

Raadplaag de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering voor de vergoeding van fysiotherapie. Veelal wordt fysiotherapie vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

https://zorgvergoeding.com/

Denk ook aan uw eigen bijdrage en eigen risico.

Informatie

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u direct contact opnemen.

Muziektherapeut

Muziek raakt je hart en brengt je in beweging. Muziek brengt mensen samen. Dat muziek ook gezond maakt is minder bekend. Muziek is goed voor lichaam en geest; het kan helpen om herinneringen op te halen. Het positieve effect van muziek op onze gezondheid is overtuigend bewezen.

Informatie

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u direct contact opnemen.

Opticien

Indien gewenst, kunnen wij ervoor zorgen dat een opticien bij De Wijngaard langs komt voor brilreparaties en oogmetingen. Wanneer u een afspraak wilt maken met de opticien kunt u dit laten weten aan de receptie. De opticien zal u vragen of uw hulpmiddel gemerkt mag worden. Mocht uw hulpmiddel onverhoopt zoekraken, dan vergemakkelijkt dit het opsporen en bij de juiste gebruiker terugbezorgen.

Wanneer u een afspraak wilt maken, dan kunt u dat laten weten aan de teamleider / contactverzorgende.

De opticien is beschikbaar voor de Wijngaard.

Informatie

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u direct contact opnemen.

Pedicure

De pedicure verzorgt uw voeten en geeft advies over een goede dagelijkse verzorging. Heeft u te maken met voetproblemen of wilt u uw nagels laten verzorgen of eelt en likdoorns laten verwijderen, dan kunt u een afspraak maken met de pedicure. De pedicure heeft een signalerende functie en adviseert onder meer ten aanzien van schoeisel, persoonlijke hygiëne en huidverzorging. Onze pedicure heeft een opleiding voor diabetische en oncologische voeten gevolgd. Des gewenst kan de pedicurebehandeling bij u thuis plaatsvinden. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie zijn aan de inzet van de pedicure kosten verbonden. Als er een medische grondslag is voor de inzet van de pedicure, zal uw zorgverzekeraar over het algemeen de kosten vergoeden. Dit is per situatie verschillend.

De pedicure is aanwezig in de Wijngaard.

Informatie

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u direct contact opnemen.

Tandarts

De Wijngaard beschikt over compleet tandheelkundig team, bestaande uit een tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus en tandartsassistente. Op de locatie is er een eigen ingerichte tandartsruimte, waar u tandheelkundige behandelingen kunt ondergaan. Heeft u een zorgindicatie met behandeling, dan vallen in veel gevallen de kosten onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze zullen rechtstreeks gedeclareerd worden.

Informatie

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u direct contact opnemen.

Advies op maat

Benieuwd welke zorg het beste bij u past? Maak vrijblijvend een afspraak met de zorgconsulent voor een advies op maat.

Door haar ziekte kon ze niet meer thuis wonen. Er was maar één organisatie waar ze heen wilde: Accolade. Ik ben er nog steeds zo blij mee. Ik bezocht haar minstens vijf keer per week. En het was altijd moeilijk als ik naar huis ging. Maar ik wist dat er goed voor haar gezorgd werd, dat gaf mij rust.

Paul Steijn - echtgenote woonde in De Wijngaard

Veel mensen zijn helemaal niet bekend met zorgbegrippen als indicaties en WLz. Ik wijs ze de weg door zorgland. Mensen worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Bij ons probeer ik de lijnen kort te houden. Ik wil al hun vragen kunnen beantwoorden, zo snel en compleet mogelijk.

Anita Mensink - zorgconsulente bij Accolade Zorg